POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Korzystanie z serwisów, których administratorem jest Przedsiebiorca Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki (zwanych dalej"Serwisem” lub „Serwisami”) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.

Przedsiebiorca Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 79/6, 52-010 Wrocław, pod numerem, NIP: 8991708915 , REGON: 022261686, szanuje prawo użytkowników do prywatności. Przedsiebiorca Ireneusz Gęsicki stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.

W każdym przypadku przetwarzania przez Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym informowani, a sposób kontaktu w sprawie zmiany danych, usunięcia danych, etc. jest każdorazowo dokładnie opisany w regulaminie danego Serwisu administrowanego przez Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki.

Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

COOKIES:

Innym sposobem zbierania przez Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki.

W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

 

LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie poza Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.

Więcej na temat zasad korzystania z Serwisów znajdą Państwo w Regulaminie każdego z Serwisów administrowanych przez Ireneusz Gęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Irge-system Ireneusz Gęsicki.

 

Kontakt:

Irge-system 
ul. Opolska 79/6 A
52-010 Wrocław
e-mail: 
tel.: 
793-142-242 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 3 Rozporządzenia o Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze strony internetowej www.irge-system.pl, jest Firma Irge-system Ireneusz Gęsicki z siedzibą:

ul. Opolska 79/6 52-010 Wrocław (zwanej dalej Firmą), dane kontaktowe: tel. 793142242, adres e-mailowy: biuro@irge-system.pl

 1. W firmie nie zdarzają się przypadki przetwarzania danych osobowych wymagających powołania Inspektora ochrony Danych Osobowych.

 2. Firma przetwarza dane osobowe klientów w celach:

 1. Podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez firmę podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit, B) rozporządzenia

 2. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez firmę ( podstawa prawna: art. ust.1 lit a)rozporządzenia)

 1. W związku z przetwarzaniem danych w Celach wskazanych w pkt. 3, Pana/Pani DANE OSOBOWE NIE SĄ PRZEKAZYWANE ŻADNYM INNYM PODMIOTOM.

 2. Dane Osobowe klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 tj:

 1. W zakresie realizacji zawartej przez klientów umowy z Firmą przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 2. W zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez firmę, przez okres do czasu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie.

 1. W związku z przetwarzaniem przez firmę danych osobowych przysługuje klientowi:

 1. Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia,

 2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia,

 3. Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia,

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 28 rozporządzenia,

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia

 6. Prawo do przetwarzania danych na podstawie art. 20 rozporządzenia

 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Pana/Pani na podstawie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

 2. W przypadkach w który przetwarzanie danych kineta odbywa się na podstawie art., 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Firmę danych osobowych klienta naruszają przepisy rozporządzenia, przysługuje klientowi do wniesienia skargi do organu nadzorującego (tj. Do dnia 24.05.2018 do generalnego inspektora Ochrany Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą.,

 4. Klient podając dane osobowe udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu , przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych w stosunku do niego.

 5. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do administratora Ochrony Danych pod adresem biuro@irge-system.pl


Promocje

Aktualnie brak promocji

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Tax 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie