Różne zastosowania taśm ostrzegawczych

W przypadku wielu branż celem zwiększenia bezpieczeństwa osób znajdujących w pobliżu miejsc niebezpiecznych, zagrażających utracie zdrowia, a nawet życia stosuje się różnego rodzaju taśmy ostrzegawcze. Taśmy ostrzegawcze mają powszechne zastosowanie w wielu branżach. Dziś chcemy przybliżyć wam temat taśm ostrzegawczych. Przedstawimy pokrótce typowe oraz nietypowe rodzaje taśm i przykłady ich zastosowań.

Jakie rodzaje taśm ostrzegawczych oferuje rynek?

Najpopularniejszym rodzajem taśmy ostrzegawczej jest taśma biało – czerwona, służąca odgrodzeniu terenu niebezpiecznego lub wyznaczającego bezpieczną przestrzeń wokół miejsca, na którym prowadzone są np. roboty budowlane czy ziemne. To jeden z rodzajów taśm ostrzegawczych, które spotykamy w wariancie samoprzylepnym z klejem, bądź bez kleju. Taśmy bezklejowe używane są głównie w budownictwie do oznaczenia głębokich wykopów, otwartych studzienek kanalizacyjnych. Przy ich pomocy wyznacza się też obszar imprez masowych, przejścia, czy też obszar gastronomiczny lub parking. Taśmy w wersji z klejem stosowane są do oznaczania krawędzi, wystających elementów konstrukcji, czy też usytuowania hydrantów.

Drugim powszechnie spotykanym rodzajem taśm BHP są taśmy żółto-czarne. Najczęściej używane do znakowania schodów, stopni, progów w pomieszczeniach, czy też wejściach do windy. To rodzaj taśmy głównie używanych w zakładach produkcyjnych, czy też na halach magazynowych. Oznacza się nimi rampy, narożniki, czy wspomniane schody. Jest to dość mocno wytrzymała taśma, dzięki czemu może z powodzeniem być stosowana na chropowatych powierzchniach.

Zastosowanie taśm ostrzegawczych BHP

W przypadku taśm ostrzegawczych BHP istnieje pewien umowny podział, który determinuje przeznaczenie taśmy, czy też miejsce oznakowania. Dla bezpieczeństwa pracy służb specjalnych, jak i osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu prowadzonych robót specjalistycznych stosuje się różne kolory taśmy tzw. ostrzegawczo-lokalizacyjne. W zależności od branży stosuje się różne kolory taśm:

- wodociągi i kanalizacja - taśma w kolorze niebieskim, zielonym i brązowym,

- gaz - taśma w kolorze żółtym,

- telekomunikacja - taśma w kolorze pomarańczowym,

- energetyka:

    •  taśma w kolorze niebieskim do kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 kV,
    •  taśma w kolorze czerwonym do kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Te taśmy, o których wspominaliśmy na początku, są najpowszechniej stosowane i nazywa się je typowo ostrzegawczymi. Dla przypomnienia, utrwalenia powiedzmy sobie raz jeszcze:

- taśmy czerwono-białe stosowane są do tymczasowego oznaczenia danego terenu uznanego jako niebezpieczne, które chroni przed wchodzeniem osób niepowołanych,

- taśmy żółto-czarne – stosowane do oznaczeń pomieszczeń, elementów infrastruktury typu niskie stopnie, wejścia do windy progi łączące pomieszczenia, czy miejsca, z których istnieje możliwość upadku.

Jakie jeszcze wyróżniamy rodzaje taśm ostrzegawczych?

Biorąc pod uwagę różne miejsca wykorzystania taśm ostrzegawczych BHP mamy ponadto:

- taśmy ostrzegawcze dla służb – wykorzystywane przez policję, straż pożarną, straż miejską,

- taśmy ostrzegawcze antypoślizgowe - stosowane wewnątrz budynków oraz poza budynkami i zadaszeniami,

- taśmy odblaskowe (fotoluminescencyjne), które po zmroku stopniowo uwalnia nagromadzone światło. W ten sposób taśma jest widoczna bez dostępu do światłą dziennego czy elektrycznego. Stosuje się je do oznaczenia dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Wróć